• Peelings

 • Fruitzuurpeeling

  De Alpha Hycid fruitzuurbehandeling is zeer geschikt om pigmentvorming, littekens, oneffenheden, slappe huid, acne en huidveroudering te behandelen.

   

  De fruitzuren in a-Hycid Gel bestaan uit natuurlijke zuren:

  • Melkzuur
  • Citroenzuur
  • Wijnsteenzuur

  Deze fruitzuurpeeling versnelt het natuurlijke vernieuwingsproces van de huid. Hierdoor verbetert de structuur van de huid. Deze fruitzuurbehandeling is geschikt bij o.a. een droge huid, acne (acnelittekens), oudere huid (kleine rimpeltjes), (hyper) keratosen, ouderdomsvlekken en hyperpigmentaties.

   

  Een fruitzuurbehandeling is niet voor iedereen geschikt. Ondanks dat de fruitzuurpeeling voor een groot aantal mensen een zeer positief effect op de uitstraling van de huid heeft, kijk ik altijd vooraf eerst of de behandeling voor u ook daadwerkelijk geschikt is.

   

   

  Prijzen

  Kuur van 5 behandelingen € 270,-

  excl. producten voor thuisgebruik en voor behandelingen

   

  Losse fruitzuurbehandeling 30% € 60,00

  excl. producten voor thuisgebruik en voor behandelingen

   

  Producten voor thuisgebruik

  a-Hycid Gel 10% pH3.8 € 29,00 (thuispeeling)

  a-Hycid Spezialpflege € 46,- (droge huid)

  a-Hycid Spezialpflege-A € 46,- (gecomb. huid)

 • Bio-Peeling & kruidenpeeling

  met Medex Herbs Repair Therapy

  De "Medex Herbs Repair Therapy" is samen gesteld uit diverse gesteriliseerde kruiden.

   

  De componenten zijn o.a. Melissa Officinalis, bekend als Citroenmelisse, maar dan geautoclaveerd. Deze componenten worden ingezet vanwege het herstellend vermogen op de huid. Iedere beschadiging van de huid van welke oorzaak dan ook, zelfs van UV- en omgevingsschade, vindt baat bij Melissa Officinalis.

   

  Het alom bekende Pepermuntkruid is rijk aan het zuur Rosmarinic Acid en het heeft een sterk synergetische werking met Citroenmelisse. Het zelfde geld voor het kiezelzuur van Heermoes. Alle hebben een diepe werking tot in de dermis en vormen zo, naast hun herstellende werking, een blijvend resultaat door de stimulering van de aanmaak van essentiële eiwitten uit aminozuren in de dermis, waaronder de welbekende eiwitten Collageen en Elastine als ook het Hyaluronzuur.

   

  Toe te passen voor onder andere:

  Huidveroudering, verslapte huid, slecht doorbloede huid, acne, littekens, grove poriën, hyperkeratose en futloze huid.

   

  Een losse behandeling bestaat uit: reiniging, kruidenpeeling met 10% fruitzuur, dag/nachtcrème.

   

   

  Prijzen

  Kuur van 5 behandelingen € 270,-

  excl. producten voor thuisgebruik en voor behandelingen

   

  Kruidenpeeling met 10% fruitzuur  € 60,00

  excl. producten voor thuisgebruik en voor behandelingen

   

  Complete gezichtsbehandeling met kruidenpeeling met 10% fruitzuur € 99,50

 • PRX-T33 peeling

  No Needle Skin Booster

  PRX-T33 no-needle biorevitalization

  Dé nieuwste behandeltrend, directe oppepper voor de huid en natuurlijke anti-aging behandeling
  Een nieuwe behandelmethode zonder gebruik van naalden met direct zichtbaar effect!

  • Intensieve hydratatie

  • Herstelt verloren uitstraling, toon en elasticiteit

  • Verbetert de huidstructuur en de conditie van de huid

  • Geeft de huid een ongekende revitalisatie zonder de huid te beschadigen

  • Stimuleert de vorming van fibroblasten en groeifactoren

  • Aanmaak van collageen en elastinevezels

   

  UNIEKE FORMULE

  PRX-T33 No-Needle-Skin-Booster is anders dan alle andere producten op de markt.
  De gepatenteerde formule heeft een volledig andere werking als een peeling of algemeen gebruikte skin boosters.

  De doorbraak is de unieke samenstelling door trichloorazijnzuur (TCA) te combineren met waterstofperoxide (H2O2) op een

  zeer nauwkeurig PH-niveau. De twee stoffen werken op cellulair niveau op elkaar in en geven de huid

  een ongekende revitalisatie zonder de huid te beschadigen

  Prijs PRX t33 losse behandeling excl. Hydragelmask: €95,-

   

  Prijs PRX t33 in kuurvorm excl. Hydragelmask:

  4 behandelingen - 1x p.w. : €360,-

  PRX Therapy Home Care Box: €120,-

   

  Hydragelmask: €35,-

   

  Prijs PRX t33 incl. Microneedling: €170,-

   

  Microneedling met Dermica Ha-Repair en Dermica solution serums voor:
  AcneZon , LiftingZon of RevitalZon : €140,-

   

×
Privacy Policy
Sally Saras Huid- en Voetverzorging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sally Saras Huid- en Voetverzorging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sally Saras Huid- en Voetverzorging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten, Cliënten of
leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, cliënten of leveranciers worden door Sally Saras Huid- en Voetverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
- De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sally Saras Huid- en Voetverzorging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Gegevens over gezondheid of foto’s van betreffende behandellocatie.
Uw persoonsgegevens worden door Sally Saras Huid- en Voetverzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst of behandelovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees via e-
mail of via Whatsapp of SMS

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Sally Saras Huid- en Voetverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier of het mondeling akkoord geven voor Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sally Saras Huid- en Voetverzorging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Sally Saras Huid- en Voetverzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is. Uitschrijving vindt plaats via een reply of verzoek via e-mail of whatsapp.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Sally Saras Huid- en Voetverzorging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Sally Saras Huid- en Voetverzorging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!